Usługi publiczne

  • Getback smsy Kancelaria Notarialna Kraków

    Kancelaria Notarialna Kraków

    Notariusz to specyficzny prawnik, który, mówiąc precyzyjniej, tworzy akty stosowania prawa, czyli tym samym świadczy pomoc prawną. Każdy chyba co najmniej kilka razy w życiu musi odwiedzić notariusza. Nabywamy przecież jakieś nieruchomości czy w ogóle jakiś majątek, sprzedajemy ziemię, jakieś obiekty. A co właściwie wchodzi w zakres obowiązków i kompetencji notariusza? To m.in. sporządzanie aktów […]

  • Radca prawny Nowy Sącz Bezpłatna porada prawna Londyn

    Bezpłatna porada prawna Londyn

    Nasi rodacy na Wyspach Brytyjskich borykają się z rożnego rodzaju problemami – począwszy od znalezienia i utrzymania pracy, poprzez mieszkanie, aż po problemy na przykład natury emocjonalnej. Często nie wiedzą, że na przykład w stolicy Anglii istnieją organizacje, których naczelną domeną działalności jest bezpłatna porada prawna Londyn. Do takich struktur zaliczyć można na przykład Polish […]